Медиатори

Центърът за медиация към Окръжен съд — Враца търси медиатори, съобщиха от правораздавателната институция. Участието ще е доброволно и безвъзмездно. За медиатори не могат да кандидатстват граждани, които са вещи лица или съдебни заседатели към окръжня съд както и към и районните съдилища в Мездра, Оряхово, Козлодуй, Бяла Слатина и Враца.

Още теми...