Международен форум за климата и селското стопанство се провежда в София

НОВИНИ Международен форум за климата и селското стопанство се провежда в София

„Климатичните промени в селското стопанство – предизвикателства, опит и решения“. Това е темата на международна конференция, която ще се проведе днес в София под егидата на Националната служба за съвети в земеделието. Във форума ще участват и експерти от Ирландия и Литва Как да се произвежда качествена и здравословна продукция за потребителите като същевременно се опазва околната среда? Дали е възможно устойчиво и ефективно земеделие в условията на криза, какви са предизвикателствата и очакванията при прилагане на мерките  намаляване на измененията на климата? Отговор на тези въпроси ще търсят участниците във форума. Българските фермери ще се поучат от опита на ирландските си колеги, които прилагат в практиката системи за намаляване на емисиите парникови газове, а литовската служба за съвети в земеделието ще представи различните дигитални инструменти, използвани при работа с фермерите.

Още теми...