Кръстев: Може ли Мирчев, Панев, Иванов или някой да обясни как е била финансирана кампанията им?

От Фейсбук профила на журналиста Михаил Кръстев

Прекрасно е да можеш да общуваш пряко с народните представители посредством социалните мрежи. Единственият негатив е възможността разписаното им слово да противоречи на здравия разум, а в случая и на Изборния кодекс.

Вчера тук

https://www.facebook.com/mihail.krustev.9/posts/10220371126773206

поставих въпроса за лиспващите дарители на Демократична България в отчета им пред Сметна палата, които би трябвало да оправдаят финансирането на мащабните им изборни кампании през април и юли. Според втория човек в Да, България (а може би и коалицията) Ивайло Мирчев няма проблем, тъй като даренията идвали предимно към партиите, а те после ги пренасочвали към сметките на коалицията. Подобно твърдение не е логически издържано, но към това ще се върнем по-късно.

По-големият проблем е, че противоречи на чл. 172 от Изборния кодекс. В него е записано, че „В срок от 30 работни дни след изборния ден лицето, което представлява партията или инициативния комитет, и лицата, които представляват коалицията, представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка.“

Не знам как законодателят може да го разпише по-ясно – плащанията във връзка с финансирането на предизборната кампания се декларират пред Сметната палата, в срок до 30 дни. Отново според Изборния кодекс, в чл. 164 всяка партия определя лице/а, които да отговарят за приходите и разходите, свързани с финансирането на предизборната им кампания. Според отчета на Демократична България тези лица са Ангел Гяуров, Дойчин Неновски и Vladislav Panev (здравей ). Сега, по пътя на логиката, Ивайло Мирчев би следвало да твърди, че Vladislav Panev не е подал пълната и коректна информация към Сметна палата относно финансирането на кампанията на коалицията, нали така? (Нека всеки от двамата се чувства свободен да ме поправи, ако държи).

Сега, да се върнем на твърдението, че даренията към отделните партии всъщност са източника за финансиране на двете изключително скъпи предизборни кампании през април и юли (за справка – 350 000 лв. бяха дадени само през последната седмица на кампанията през юли за реклами и участия в бТВ, Нова телевизия и БНТ.) Твърдението на Ивайло Мирчев, че тези 800 000 лв. (а всъщност кампанията е доста по-скъпа, дори в официалния отчет е посочена сума от 1.6 млн. лв.) са набрани от дарения няма логическа обосновка. Достатъчно е да погледнем финансовите отчети на Да, България от създаването на партията и ще видим, че за четирите години с налични ГФО-а не е набрана подобна сума от дарения. https://dabulgaria.bg/za-nas/dokumenti/otcheti/

Така например през рекордната 2020 г. даренията на партията са в размер на 212 хил. лв. (според списъка с дарителите) при 2625 дарители. В предишните години дарителите са значително по-мално, както и сумите. Сметката просто не излиза.

Обяснението, че Ивайло Мирчев отговаря само за средствата на Да, България също не е релевантно, тъй като въпросът към него и Владислав Панев е колко струва кампанията на Демократична България, а не на всяка от партиите по отделно. Другите две партии в коалицията – Демократи за силна България и Зелено движение също не са имали субсидия през последните години, тъй че там положението е подобно на Да, България.

С оглед на всичко изброено дотук, дали ще е възможно Ивайло Мирчев, Vladislav Panev, Hristo Ivanov или който и да е друг да внесе яснота относно това как е била финансирана кампанията на коалицията и защо не е коректно отчетена пред Сметната палата? Предварително благодаря.

Start typing and press Enter to search