ИСС в България разработи становища по новите оперативни програми

По своя инициатива Икономическият и социален съвет в България разработи и прие становища по новите оперативни програми за периода до 2027 година и по националния План за възстановяване и развитие. Сумарно това са много милиарди левове, които би трябвало да помогнат не само да се преодолеят негативните ефекти от Covid кризата, но и да осигурят по-висок икономически ръст в следващите години.  В становището на ИСС са дадени редица препоръки за секторите, където ще се усвояват средствата, тъй като се смята, че България не подхожда достатъчно амбициозно.  Милена Ангелова, докладчик на становището и член на Европейския икономически и социален съвет, каза пред БНР:  “Макроикономическото планиране на ефекта на този ресурс трябва да е по-амбициозно. Икономическият ръст трябва да е поне 5% на реална годишна база… Много напреднала е работата в програмата за развитие на човешките ресурси, за подпомагане на най-нуждаещите се, за наука и образование. По-бавно се случват нещата в програмата за наука и иновации”.  Интервюто с Милена Ангелова можете да чуете в звуковия файл. 

Start typing and press Enter to search