Министърът на образованието Красимир Вълчев на посещение в Дуалния център на фирма „Каолин“ ЕАД във Ветово

НОВИНИ Министърът на образованието Красимир Вълчев на посещение в Дуалния център на фирма...

Министърът на образованието, г-н Красимир Велчев, посети Центъра за дуално обучение на „Каолин“ ЕАД в завода на дружеството в град Ветово. Центърът беше изграден през 2015 –2016 г. по инициатива на г-н Роберт Линдеман-Берк, управляващ съдружник на дружеството-майка на Каолин – Кварцверке груп, чиято цел е въвеждането на германската система за подготовка на специалисти със средно образование в заводите на групата в България. В Дуалния център във Ветово досега са вложени над 1 милион лева за оборудване на кабинети, компютърни зали, работилници и създаването на цялата необходима инфраструктура за провеждането на пълноценен учебен процес. В сътрудничество със СУ „Васил Левски“ с професионални паралелки – град Ветово обучението на първите ученици по системата на дуалното обучение започна през 2016 г. с 12 деца, които в момента вече са 60, а от началото на следващата учебна година се очаква да станат 90. В Центъра за дуално обучение на „Каолин“ ЕАД в момента се обучават практически всички ученици от СУ „Васил Левски“ в три специалности – обогатители в минната промишленост, електротехника и химик-лаборант.

Министър Вълчев бе посрещнат от г-н Волф Харлфингер – главен изпълнителен директор на „Каолин“ ЕАД, който го запозна с предисторията на Центъра и го разведе из учебните зали и работилниците. Министър Вълчев имаше възможност да се срещне с учениците, които провеждаха занятия в този момент – по-малките в учебните зали, а по-големите – в реална работна среда.

Министър Вълчев изрази удовлетворението си от видяното и изказа поздравленията си към ръководството на „Каолин“ ЕАД за тази значима инвестиция в образованието на младите хора в община Ветово. Министърът беше особено впечатлен от факта, че „Каолин“ ЕАД не избира ученици, които да бъдат обучавани, а предлага обучение на всички без изключение. По неговите думи това е прецедент, достоен за адмирации, защото по този начин се дават шансове на всички средношколци да усвоят професия, което е инвестиция не само в тяхното бъдеще, но и в бъдещето на общината. Г-н Харлфингер уточни, че този подход е различен от принципа в Германия, при който дуална форма на обучение се предлага само на най-добрите ученици, които биват селектирани специално, но че германският собственик е преценил, че с оглед на местните условия в България шансът за добро професионално обучение трябва да бъде предложен на всички деца, които имат желание. По този начин „Каолин“ ЕАД инвестира не само в свои бъдещи работници, но и действително в човешките ресурси на цялата община и разглежда това като част от своята социална отговорност.

Министър Вълчев беше придружаван от народните представители Пламен Нунев, Андриан Райков и Светлана Ангелова.

Популярни

Още теми...