Министърът на здравеопазването дава старт на дейностите за развитие на спешната помощ

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов ще даде старт на строителството, реконструкцията и ремонта на обектите от системата за спешната медицинска помощ в страната. Днес в 13 ч министър Костадин Ангелов ще постави символично началото на дейностите по проекта за развитие на спешната медицинска помощ по Оперативната програма “Региони в растеж”. Това ще се случи в град Бяла, Русенско, където се предвижда да бъде построена изцяло нова сграда за спешната помощ.В рамките на проекта напълно обновени и модернизирани ще бъдат 237 обекта от системата на спешната медицинска помощ, в т.ч. – 27-те центъра за спешна медицинска помощ с техните 170 филиала, 6 изнесени екипа в общините, както и 34-те спешни отделения в държавните лечебни заведения.Общият бюджет на проекта е близо 164 млн. лева,  от които 400 000 са национално съфинансиране, а останалите – от Европейския фонд за регионално развитие.

Start typing and press Enter to search