Мобилен пункт отново събира опасни отпадъци в Русе

Два дни събират опасни отпадъци от домакинствата в Русе. По време на кампанията могат да бъдат предавани и стари дрехи, за да не се препълват новите контейнери за текстил и обувки. Отпадъците подлежат на последващо третиране. Мобилният пункт е разположен на ул. "Шипка". Там се приемат опасни материали, на чиито опаковки могат да бъдат открити символите "експлозивн", "запалимо", "корозивно" или "опасно за здравето".

Посетете КИС 13 на https://kiss13.net и във Facebook: https://facebook.com/kiss13tv/
Виж още новини от Русе, Разград и Търговище на https://kiss13.net/

Start typing and press Enter to search