МРРБ: Предприети са действия за изграждането на детска болница

На среща в Министерството на регионалното развитие са обсъдени нормативните проблеми, пред които са изправени реализиращите проекта за Национална детска болница.
От ведомството съобщиха, че са предприети действия за разрешаването им, за да се ускори изграждането ѝ.
Инвеститорът в лицето на Министерството на здравеопазването ще внесе ново мотивирано предложение за изменение на Подробния устройствен план, което ще позволи съответствиетто на инвестиционните намерения на параметрите на застрояване, предвидени в Закона за устройство и застрояване на Столичната община.

Start typing and press Enter to search