Над 6 млн. лева приходи от местни данъци и такси в Община Велико Търново

Над 6 милиона лева са приходите от местни данъци и такси в бюджета на Община Велико Търново за първото тримесечие на годината, което е над една трета от годишния план. Най-добро е изпълнението на събираемостта от данък сгради, а най-слабо е от туристическия данък. Близо 2 милиона лева или над 35% от планираното са постъпленията от данък сгради. Община Велико Търново е предприела действия за увеличение на принудително събраните средства, както и недобори от минали години. Продължава работата по въвеждане в експлоатация на жилищни и нежилищни имоти, поясниха от общинската финансова дирекция. По 32% е изпълнението на приходите от такса смет и данъкът върху превозните средства.  Под 29 хиляди лева са постъпленията от туристическия данък, което е по-малко от 20 на сто от очакваните приходи за общинския бюджет.  За първото тримесечие просрочените задължения на Община Велико Търново са над 1,5 милиона лева, а просрочените вземания са близо 400 хиляди лева.  

Start typing and press Enter to search