Над 8100 фирми са поискали чрез НАП подкрепа с оборотен капитал за общо 115 млн. лв.

НОВИНИ Над 8100 фирми са поискали чрез НАП подкрепа с оборотен капитал за...

Над 8100 търговци са поискали подкрепа с оборотен капитал чрез Националната агенция за приходите до вчера, когато изтече крайният срок за кандидатстване. Общият размер на поисканата подкрепа е 115 млн. лв., съобщават от агенцията. По тази схема търговците, засегнати от противоепидемичните мерки, получават 20% или 10% от оборота си за съответните периоди на 2019-а или 2020 година. Отпускането на безвъзмездната финансова помощ става в срок до 7 дни от одобрението на проектното предложение. Изплащането на сумите ще започне през идната седмица, като от Приходната агенция очакват да платят по сметките на дружествата над 30 млн. лева до 28 януари. Одобрените кандидати ще бъдат оповестени в сайта на НАП до края на днешния ден.

Още теми...