Напомняне от НАП: Остава само седмица за обявяване и плащане на корпоративния данък

Една седмица остава до крайния срок за обявяване и плащане на корпоративен данък, напомнят от офиса на НАП в Русе. За фирмите, които не са подали годишни декларации, санкцията е от 500 до 3000 лева за юридическото лице, а за управителя на фирмата от 200 до 1000 лева. По-голямата част от фирмите вече са подали своите декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане. Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават лицата, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Посетете КИС 13 на https://kiss13.net и във Facebook: https://facebook.com/kiss13tv/
Виж още новини от Русе, Разград и Търговище на https://kiss13.net/

Start typing and press Enter to search