Научна конференция

С международна научно-практическа конференция „Образованието – класичност и модерност“ беше отбелязана десетата годишнина от създаването на филиала във Враца на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 140 години педагогическо образование във Враца. В конференцията взеха участие 45 университетски преподаватели и докторанти от България, както и от Висшето педагогическо училище в града Аликсинац, Сърбия.

Start typing and press Enter to search