Назначен е нов Съвет на директорите на МБАЛ „Лозенец“

Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров в качеството си на принципал на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД освободи настоящия Съвет на директорите на лечебното заведение и назначи нов състав на Съвета до провеждането на конкурс: доц. д-р Радосвет Горнев, адв. Ивиян Симеонов и Орлин Недев. От състава си Съветът на директорите е определил за изпълнителен директор на болницата доц. д-р Радосвет Горнев, а за председател на Съвета е избран адв. Ивиян Симеонов. Доц. д-р Радосвет Горнев от 2004 г. до настоящия момент е началник на Клиника по обща и коремна хирургия към МБАЛ „Лозенец“, с множество участия в национални и международни медицински форуми, автор и съавтор на редица научни публикации, преподавател в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Адв. Ивиян Симеонов е юрист, изтъкнат специалист по корпоративно, търговско и данъчно право. Орлин Недев е магистър по фармация, служител на Министерството на здравеопазването от 2014 г., с компетентности в сферата на лекарствената политика и медицинските изделия.Вчера Кацаров обяви на пресконференция, че Съветът на директорите на болница „Лозенец“ ще бъде освободен, а проверките в болницата ще продължат. Причините са данни за фиктивно лекувани пациенти и източване на Здравната каса, както и съмнение за престъпление с трансплантации.

Start typing and press Enter to search