Нестле отчита резултати от продажбите за първото тримесечие на 2019 година

 • Органичен ръст от 3,4%, с продължаващ силен реален вътрешен ръст (RIG) от 2,2%. Ръстът в цените се увеличава до 1,2% със значително подобрение в Бразилия и Съединените щати.
 • Общите отчетени продажби се увеличават с 4,3% до 22,2 млрд. швейцарски франка (първо тримесечие на 2018 г.: 21,3 млрд. швейцарски франка). Нетните придобивания имат положителен ефект от 1,2%, а валутните курсове намаляват продажбите с 0,3%.
 • Управлението на портфолиото е изцяло според очакванията. Очаква се стратегическите прегледи на Nestlé Skin Health и Herta charcuterie (колбаси и месни продукти) да бъдат завършени до средата и съответно края на 2019 г.
 • Насоките за цялата 2019 г. са потвърдени, като продължаващото подобряване на органичния ръст на продажбите и основния марж на оперативната печалба от търговска дейност ни движат към постигане на целите ни за 2020 година. Очаква се увеличение на основната печалба на акция в постоянна валута и ефективността на капитала.

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Нестле:

„Доволни сме от солидния органичен ръст на продажбите на Нестле през първото тримесечие, стъпвайки върху динамиката през цялата 2018 година. Нарастващата скорост, иновациите в един променящ се свят и фокусът върху изпълнението очевидно ни се отплащат. Потвърждаваме перспективите си за годината.“

„През първото тримесечие на 2019-та година обявихме лансирането на нова гама от 24 премиум кафе-продукта под марката „Старбъкс“ /Starbucks/. Екипите на Нестле и Старбъкс свършиха отлична работа и разработиха тези продукти само за 6 месеца.“

Той добави: „Понятието за бизнеса като сила за добро резонира много силно в Нестле. Започвайки с този доклад, на всяко тримесечие ще акцентираме върху това как Нестле създава споделена стойност. Ще започнем, като покажем как Nespresso изпълнява ангажимента си за качество и устойчивост.“

 

 

Общо за

Групата

Зона

Америка

Зона

Европа,

Близкия

Изток и

Северна

Африка

Зона Азия,

Океания и

Африка

Нестле

води

Други

категории

Продажби първо тримесечие на 2019 г. (млн. шв. фр.) 22’183 7’510 4’703 5’389 1’773 2’808
Продажби първо тримесечие на 2018 г. (млн. шв. фр.) 21’264 6’761 4’737 5’286 1’732 2’748
Реален вътрешен ръст (RIG) 2.2% 0.9% 3.1% 2.3% -2.3% 6.5%
Ръст в цени 1.2% 2.5% -1.0% 1.0% 4.3% 0.3%
Органичен ръст 3.4% 3.4% 2.1% 3.3% 2.0% 6.8%
Нетни сливания и придобивания 1.2% 6.0% 0.0% -0.2% -0.5% -4.3%
Обмен на валута -0.3% 1.7% -2.8% -1.2% 0.9% -0.4%
Отчетен ръст на продажбите 4.3% 11.1% -0.7% 1.9% 2.4% 2.1%

 

Продажби на Групата

През първото тримесечие органичният ръст достига 3,4%. Реалният вътрешен ръст от 2,2% е устойчив. Ръстът в цените се подобрява до 1,2%, което се дължи главно на увеличенията в Бразилия и САЩ. Органичният ръст е 3,2%, с изключение на дейностите, предмет на стратегически преглед. Ускоряването на ръста до голяма степен е подпомогнато от Бразилия, четвъртият ни най-голям пазар. Съединените щати и Китай, двата водещи пазара на Нестле, поддържат добра динамика. Всички категории продукти отбелязват положителен ръст. Най-голям принос за ръста имат храните за домашни любимци, млечните продукти и детското хранене. Органичният ръст за Групата е 1,2% на развитите пазари и 6,3% на развиващите се пазари.

Нетните придобивания увеличават продажбите с 1,2%. Придобиването на лиценза на „Старбъкс“, „Атриум Иновейшънс“ /Atrium Innovations/ и други сделки далеч надхвърлят инвестициите си, главно Животозастраховане „Гербер“ /Gerber Life Insurance/ и шоколадовите изделия в САЩ. Обменът на валута оказва отрицателно въздействие от 0,3%. Общите отчетени продажби се увеличават с 4,3% до 22,2 млрд. швейцарски франка.

 

Зона Северна и Южна Америка (AMS)

 • 3,4% органичен ръст: 0,9% реален вътрешен ръст; 2,5% ръст в цените.
 • Северна Америка отчита положителен органичен ръст, с положителен реален вътрешен ръст и ръст в цените.
 • Латинска Америка отчита среден едноцифрен органичен ръст, с положителен реален вътрешен ръст и ръст в цените.

Органичният ръст се увеличава до 3,4%, с устойчив реален вътрешен ръст от 0,9% и значителен принос на ръста в цените от 2,5%. Нетните придобивания увеличават продажбите с 6,0%, което до голяма степен е свързано с придобиването на лиценза на „Старбъкс“ /Starbucks/. Обменът на валута нараства с 1,7%. Отчетените продажби в зона Северна и Южна Америка се увеличават с 11,1% до 7,5 млрд. швейцарски франка.

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка (EMENA)

 • 2,1% органичен ръст: 3,1% реален вътрешен ръст; -1,0% ръст в цените.
 • Западна Европа отчита силен реален вътрешен ръст. Органичният ръст е повлиян от отрицателния ръст в цените.
 • Централна и Източна Европа отчитат среден едноцифрен органичен ръст, със силен реален вътрешен ръст и положителен ръст в цените.
 • Близкият изток и Северна Африка бележат среден едноцифрен органичен ръст, със силен реален вътрешен ръст и положителен ръст в цените.
Продажби  първо тримесечие на 2019 г. Продажби първо тримесечие на 2018 г. Реален вътрешен ръст Ръст в цени Органичен ръст Нетни сливания и придобивания Обмен на валута Отчетен ръст
Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка 4.7 млрд. шв. фр. CHF 4.7 млрд. шв. фр. 3.1% -1.0% 2.1% 0.0% -2.8% -0.7%

Органичният ръст е 2.1%, със силен реален вътрешен ръст от 3.1%. Ръстът в цените спада с 1,0%, вследствие на продължаващите дефлационни тенденции в Западна Европа. Нетните придобивания не оказват влияние върху продажбите. Обменът на валута оказва отрицателно влияние върху продажбите с 2.8%. Отчетените продажби в Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка спадат с 0.7% до 4.7 млрд. швейцарски франка.

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка отчита силен реален вътрешен ръст, въпреки ниския ръст в икономиката в Западна Европа. Основните фактори, допринесли за ръста в Зоната, са категориите храни за домашни любимци на Purina и детското хранене, особено в Централна и Източна Европа, както и в Близкия изток и Северна Африка. Кафето бележи стабилен реален вътрешен ръст с отрицателен ръст в цените, произтичащ от по-ниските цени на зеленото кафе. Категория шоколадови продукти отчита добро тримесечие, с двуцифрен ръст за KitKat и силно търсене на наскоро пуснатия снек-бар Yes!. Замразените пици с марките Wagner и Buitoni преминават към положителен ръст, докато вегетарианските продукти отчитат висок едноцифрен ръст.

Зона Азия, Океания и Африка на юг от Сахара (AOA)

 • 3.3% органичен ръст: 2.3% реален вътрешен ръст; 1.0% ръст в цените.
 • Китай поддържа среден едноцифрен органичен ръст, с положителен реален вътрешен ръст и ръст в цените.
 • Югоизточна Азия отчита среден едноцифрен органичен ръст, подпомогнат от силен реален вътрешен ръст и положителен ръст в цените.
 • Южна Азия има нисък едноцифрен органичен ръст, с балансиран принос от страна на реалния вътрешен ръст и ръста в цените.
 • Африка на юг от Сахара отчита среден едноцифрен органичен ръст, с положителен реален вътрешен ръст и ръст в цените.
 • Япония и Океания отчитат отрицателен органичен ръст, тъй като и реалният вътрешен ръст, и ръстът в цените бележат спад.

Органичният ръст е 3.3%, като реалният вътрешен ръст е 2.3%, а ръстът в цените е 1.0%. Нетните придобивания и обменът на валута намаляват продажбите с 0.2% и съответно 1.2%. Отчетените продажби в Зона Азия, Океания и Африка на юг от Сахара се увеличават с 1.9% до 5.4 млрд. швейцарски франка.

Нестле води

 • 2.0% органичен ръст: -2,3% реален вътрешен ръст; 4,3% ръст в цените.
 • Северна Америка отчита положителен органичен ръст, тъй като силният ръст в цените е частично компенсиран от отрицателния реален вътрешен ръст.
 • Европа бележи леко отрицателен органичен ръст. Положителният ръст в цените е напълно компенсиран от отрицателния реален вътрешен ръст.
 • Развиващите се пазари отчитат висок едноцифрен органичен ръст със силен ръст в цените и положителен реален вътрешен ръст.

Органичният ръст е 2,0%. Ръстът в цените нараства с 4,3%, реалният вътрешен ръст спада с 2,3%. Нетните придобивания намаляват продажбите с 0,5%. Обменът на валута нараства с 0,9%. Отчетените продажби в Нестле води нарастват с 2,4% до 1,8 млрд. швейцарски франка.

Други дейности

 • 6,8% органичен ръст: 6,5% реален вътрешен ръст; 0,3% ръст в цените.
 • Nespresso отчита среден едноцифрен органичен ръст, с много силна динамика в Северна и Южна Америка.
 • Nestlé Health Science бележи среден едноцифрен органичен ръст, изцяло дължащ се на реалния вътрешен ръст.
 • Nestlé Skin Health бележи двуцифрен органичен ръст със силен реален вътрешен ръст и леко отрицателен ръст в цените.

Органичният ръст от 6,8% се дължи на силния реален вътрешен ръст от 6,5% и ръста в цените от 0,3%. Нетните придобивания намаляват продажбите с 4,3%, главно поради продажбата на Животозастраховане „Гербер“ /Gerber Life Insurance/, което далеч надхвърля инвестициите за консолидирането на „Атриум Иновейшънс“ /Atrium Innovations/ в Nestlé Health Science. Обменът на валута оказва отрицателно влияние върху продажбите с 0,4%. Отчетените продажби в Други дейности се увеличават с 2,1% до 2.8 млрд. швейцарски франка.

 

Нашата дейност като сила за добро

Създаването на споделена стойност е от основно значение за начина, по който работим в Нестле. Ние вярваме, че нашето дружество ще бъде успешно в дългосрочен план чрез създаване на стойност както за нашите акционери, така и за обществото.

Това е добре илюстрирано от Nespresso. Създаването на споделена стойност е в основата на потребителското предложение на Nespresso. Успехът на Nespresso се основава на предоставянето на изключително кафе преживяване, което е резултат от ангажираността към качеството и устойчивостта през целия процес от фермата за кафе до рециклирането на капсулите.

Цялостна устойчивост на порционното кафе. Nespresso е един от най-устойчивите начини да се насладите на висококачествено печено и смляно кафе. Системата за прецизна консумация използва само точно определено количество вода, енергия и кафе, които са необходими за приготвянето на една чаша, като по този начин намалява пилеенето на ресурси.

Общностите консуматори и производители на кафе. Програмата за устойчиво качество Nespresso AAA е създадена през 2003 г. и включва значителни инвестиции. 460 агронома на Nespresso работят в тясно сътрудничество със 100 000 фермери производители на кафе, за да повишат качеството и добивите и да стимулират екологични и социално отговорни земеделски практики. По-голямата продуктивност на висококачествени кафета подпомага доходите на земеделските производители и допринася за устойчивостта на препитанието. Master Origin, една гама от най-добрите кафени продукти в света от шест различни страни (Мексико, Колумбия, Индонезия, Етиопия, Индия, Никарагуа), е чудесен пример за това сътрудничество с цел.

Алуминий и рециклиране. За материал за капсулите е избран алуминият, защото той перфектно запазва ароматите и вкусовете на най-висококачествените кафета Nespresso. Той гарантира качеството в чашите за потребителите и е 100% рециклируем. От 1991 г. насам Nespresso инвестира в инфраструктура за рециклиране, за да обхване 53 страни и да предостави на 92% от потребителите на Nespresso възможности за рециклиране. Както алуминият, така и утайката от кафето се възстановяват и използват повторно.

Уникалният и холистичен подход на Nespresso създава най-висококачественото кафено преживяване за потребителите и носи ползи за околната ни среда, както и за земеделските общности производители на кафе по целия свят.

 

Перспективи

Насоките за цялата 2019 г. са потвърдени, като продължаващото подобряване на органичния ръст на продажбите и основния марж на оперативната печалба от търговска дейност ни движат към постигане на целите ни за 2020 година. Очаква се увеличение на основната печалба на акция в постоянна валута и ефективността на капитала.

 

Приложение

Преглед на продажбите през тримесечието по продукти

Общо за

Групата

Прахообразни и течни напитки Нестле Води Млечни продукти и сладолед Nutrition & Health Science Готови ястия и продукти за готвене Шоколадови продукти Храни за домашни любимци
Продажби първо тримесечие на 2019 г. (млн. шв. фр.) 22’183 5’538 1’679 3’124 3’833 2’928 1’858 3’223
Продажби първо тримесечие на 2018 г. (млн. шв. фр.) 21’264 5’013 1’631 2’991 3’766 2’841 2’003 3’019
Реален вътрешен ръст (RIG) 2.2% 0.8% -2.1% 2.1% 5.7% 2.6% 1.1% 2.9%
Ръст в цени 1.2% 0.5% 4.5% 2.1% 0.5% -0.3% 0.9% 2.6%
Органичен ръст 3.4% 1.3% 2.4% 4.2% 6.2% 2.3% 2.0% 5.5%

Start typing and press Enter to search