Нилсен Адмосфер България, в сътрудничество с Български Национален Панел, проведоха първото от редица регулярни изследвания по актуални за обществото теми, резултатите от които ще достигат до вас под  шапката на специално създадената за целта поредица NIELSEN mini.

Първата избрана от нас тема е свързана с интереса на българите към новините и доверието към най-популярните в страната медии.

Надяваме се резултатите от изследването да бъдат интересни за вас:

Телевизията запазва водещата си роля в света на новинарските медии.

Онлайн прочуване на Нилсен Адмосфер България и Български Национален Панел, проведено сред интернет потребители от панела, разкрива, че телевизията и в днешно време продължава да бъде водещият източник на новини. Това се отнася в най-голяма степен за хората над 55 години. Традиционни медии като радиото и печатните издания (всекидневниците) са далеч по-малко използвани като източник на информация (съответно – 24% и 6%). Наред с това, телевизията е и най-надеждният източник на новини за повечето респонденти, следват новинарските сайтове и социалните медии.

За повече информация относно интереса към новините в България вижте нашата кратка инфографика.