Нотариален акт на 750 години съхранява Историческия музей в Търговище

Пясъчен камък на 750 години, изложен в археологическата експозиция към музея в Търговище, съхранява интересен надпис. Според проф. Казимир Попконстантинов това е нотариален акт за сделка. Двама мъже през 1281 година си поделят гора и го документират върху него, като го поставят точно по средата на имота. Това, което ние сега наричаме сделка, в древността хората не са правели само с устни договорки, а и с документи, много по-различни от сегашните. Тези свидетелства обаче се оказват много по-трайни и вече стоят над 7 века.

Посетете КИС 13 на https://kiss13.net и във Facebook: https://facebook.com/kiss13tv/
Виж още новини от Русе, Разград и Търговище на https://kiss13.net/

Start typing and press Enter to search