Нов хоспис в Свищов за 15 възрастни, които не могат да се обслужват сами

В Свищов започна работа общински хоспис за 15 възрастни с невъзможност за самообслужване. Кореспонденция на Здравка Маслянкова. 

В Общинският център „Свети Иван Рилски“ в Свищов се полагат денонощни медицински грижи и подкрепа за хора над 65-годишна възраст, които заради възрастта си или различни тежки заболявания не могат сами да се грижат за себе си. При откриването на общинския хоспис заместник-кметът на Свищов Анелия Димитрова заяви: 

„Изключително модерна социална инфраструктура със специализирано медицинско оборудване и помощни средства и от друга страна  – среда близка до домашната. Социалната услуга ще бъде абсолютно безплатна за настанените тук потребители“.  

За 15-е възрастни хора се грижи персонал от 14 човека. Инвестицията е за над 800 хил. лева общинско и европейско финансиране.  

Start typing and press Enter to search