Грижа за здравето на хората в Община Радомир. Нов медицински център за неотложна помощ бе открит днес. Разположен на партерния етаж в сградата на бившата болница, той ще обслужва пациентите на три общини – Радомир, Ковачевци и Земен. 20 медицински лица ще бъдат на разположение на пациентите 24 часа в празничните и почивни дни, и във времето от 20 до 8 часа в работни дни.

- РЕКЛАМА - евтин куриер