Нова техника за БКС

Два нови специализирани автомобила ще купи община Враца за нуждите на БКС. Прогнозната им стойност е почти половин милион лева. Средствата са осигурени от общинския бюджет. Доставчикът ще бъде избран след провеждане на обществена поръчка. Победител ще бъде определен по един основен критерий- предложена най- ниска цена.

Start typing and press Enter to search