Нови инсталации в депото за отпадъци в Троян

НОВИНИНови инсталации в депото за отпадъци в Троян

В Регионалното депо за отпадъци в Троян ще бъдат открити инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. С разширяването на дейността на регионалната система за управление на отпадъците на региона ще се намали количеството депонирани битови отпадъци.  По проекта, който е на стойност 2 500 000 лева е създадена инфраструктура за третиране, оползотворяване и екологично обезопасяване на битови отпадъци.  Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени отпадъци е с капацитет 2200 тона годишно, а инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци – с капацитет 6300 тона годишно.

Ако сте пропуснали:

Още теми...