Нови изисквания за придобиване на професионална квалификация “учител”

НОВИНИ Нови изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"

Нормативни промени, обнародвани в днешния брой на “Държавен вестник”, утвърждават нови изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, съобщиха от просветното министерство. С промените се цели реализирането на компетентностния подход както в обучението на учителите, така и след това в процеса на преподавателската им дейност и във формирането на ключови компетентности от учениците, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката. Въвеждат се задължителни дисциплини за различните направления в педагогиката. За подготвящите се за детски учители дисциплината е “Предучилищна педагогика”, за началните учители – “Начална училищна педагогика”, а за тези в прогимназиален и гимназиален етап – задължителна е подготовката по “Компетентностен подход и иновации в образованието”. Бъдещите ресурсни учители ще трябва да изучават “Педагогика на специалните потребности”. Студентите, които се подготвят да преподават различни предмети, ще изучават дисциплината “Методики на обучението по…”, с общ минимален хорариум 120 часа за предучилищното и 180 часа за началното училищно образование, вместо досегашните 90 часа, съобщават още от Министерството на образованието и науката. Обучаващите се във висшите училища бъдещи педагози ще изучават нови дисциплини, а по други ще бъдат увеличени академичните часове.

Още теми...