Нови клетки на депото – инвестиционно намерение

ВИДЕО НОВИНИРЕГИОНАЛНИ НОВИНИНови клетки на депото - инвестиционно намерение

Разширение на депото за неопасни битови отпадъци край Косталево, имат намерение да изпълнят поетапно от община Враца. Целта е да се изградят две допълнителни клетки за депониране на отпадъците, събрани на териториите на общините Враца и Мездра. С проектирането на двете нови клетки ще се изпълни територията на действащото депо.

Ако сте пропуснали:

Още теми...