НС гласува допълнение към Закона за извънредното положение

НОВИНИ НС гласува допълнение към Закона за извънредното положение

Парламентът ще гласува законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 та година и за преодоляване на последиците. Променят се редица социални и икономически механизми. Законопроектът предвижда за периода от 1 януари 2021 г. до 2 месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка да не се извършва прихващане на подлежащите на отпускане трансфери с невъзстановените в срок безлихвени заеми, предоставени от централния бюджет на общините. За същия период се предвижда и да не се дължат лихви върху неиздължения размер на безлихвените заеми. Това са общини, които са в затруднено финансово състояние и тази отсрочка във времето ще им даде възможност да получат регулярно одобрените им с годишния закон за държавния бюджет трансфери за обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи. Ще бъдат направени и промени в Закона за семейните помощи за деца. Те имат за цел изравняване на размерите на месечните помощи за дете с трайно увреждане, отпускане на семействата на роднини или близки и на доброволните приемни семейства с тези на родителите и осиновителите. С цел равнопоставеност се предлага от размер на помощта за семействата на роднини или близки и доброволните приемни семейства, когато настаненото дете е с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност да се приспада размерът на месечните финансови помощи, съгласно Закона за закрила на детето. Трима министри ще участват в парламентарния контрол. Очаква се министърът на здравеопазването Костадин Ангелов да отговори на въпрос за провеждането на разяснителна кампания за ваксинирането срещу Covid-19. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори и на въпрос за отпуснатите средства за запазване на заетостта и подкрепата на бизнеса в условията на пандемия. Енергийният министър Теменужка Петкова ще отговори на въпрос за приоритетите на страната ни в областта на ядрената енергетика и бъдещето на АЕЦ „Белене“. 

Още теми...