НС обсъжда възможността за електронни съдебни дела

НОВИНИ НС обсъжда възможността за електронни съдебни дела

Възможността за електрони съдебни дела ще разгледат на първо четене депутатите с промените, предложени от Министерския съвет в Гражданския процесуален кодекс. Въвеждането на електронно правосъдие е безусловно свързано с продължаването на реформата в съдебната система, посочва кабинетът в мотивите си. Чрез единен портал участниците в съдебното производство ще могат да получават електронни съобщения и призовки, включително и да бъдат уведомявани за определени процесуални действия. Предвижда се чрез единния портал за електронно правосъдие да се връчват и призовки на кредитни и финансови институции. Адвокатите ще бъдат задължени да се регистрират в портала и да поддържат профила си. Според поправките участниците в процесуалните действия могат да правят възражения и да обжалват актовете на съда по електронен път. Промените в ГПК променят и Закона за здравето, където се урежда настаняването в лечебно заведение и възможността на подсъдимия да участва в делото чрез видеоконферентна връзка.

Още теми...