НС разглежда върнати от президента законови промени

Парламентът ще разгледа върнатите от президента промени в Закона за устройство на територията и в Наказателно-процесуалния кодекс, това е предвидено като точки първа и втора в проектопрограмата на депутатите. Държавният глава върна промените в НПК за ново обсъждане от депутатите. Те предвиждат създаването на фигурата на специален прокурор, който да разследва главния прокурор. Според президента приетият в края на януари закон не предлага справедливо и устойчиво решение на проблема  с липсата на  ефективно разследване срещу действащ главен прокурор или негов заместник. С провеждането на новата длъжност се нарушават редица основни конституционни принципи, сред които независимостта на съда, независимостта на прокурорите в рамките на съдебната власт и равенството на гражданите пред закона. Правната комисия отхвърли ветото на президента. От ГЕРБ ще гласуват за повторното приемане на закона, а от БСП заявяват, че всички наблюдатели експерти се обявяват против това законодателно решение. Депутатите ще обсъдят и друго вето на държавния глава – закона за изменение и допълнение на закона за устройство на територията. В мотивите си Радев посочва, че подкрепя усилията за усъвършенстване на действащата нормативна уредба в областта на устройство на територията, но въведените законови положения не гарантират в достатъчна степен упражняването и защитата на правата на гражданите и юридическите лица. Новата уредба не съдържа достатъчно гаранции, че отговорната и обществено значима задача на общините да осъществяват процедурите по отчуждаване ще бъде изпълнявана стриктно и в срок. На първо четене ще бъдат обсъдени и промените в закона за филмовата индустрия, тези за адвокатурата и закона за енергийната ефективност.

Start typing and press Enter to search