НСИ: Най-много бедни има в областите Монтана и Велико Търново

26,2% от жителите на Монтанска и Великотърновски области живеят под официалния праг на бедност за съответните региони. Двете области оглавяват антикласацията, следвани от Ловеч – 25.8%, и Сливен – 25.5%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Перник – 11.2%, Кюстендил и Разград – по 14.7%, и Русе – 14.9%.

Изследването на Националния статистически институт за нивото на бедност през 2018 г. показва относително запазване на равнищата от миналата година и дори леко намаляване на бедността като брой засегнати хора. През 2018 г. линията на бедност общо за страната e 351.11 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 550 800 българи, или 22.0% от населението на страната. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се запазва, а относителният дял на бедното население намалява с 1.4 процентни пункта.

Да си беден е различно понятие в различните краища на страната. В София си беден, ако нямаш поне 513 лева месечно, в Пазарджик е достатъчно да имаш 240 лева, за да не попадаш в групата на бедните.

Линията на бедност в отделните региони се определя както и на национално – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

През 2018 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Пазарджик и Монтана – съответно 239 и 240 лв., а най-високата – в област София (столица) (513 лв.), следвана от областите Стара Загора (403 лв.) и Варна (383 лeвa). Нивото на бедност за област Велико Търново е 339 лв. С по.малко пари живеят 26,2% от жителите на областта.

В същото време Търновска област е сред тези, в които се наблюдава най-голям ръст на доходите. Линията на бедност за областта се е вдигнала през последната година, което признак за икономиеско оживление и за разтваряне на ножицата между най-бедните и по-заможните.

Линията на бедност за 2018 г. се увеличава спрямо 2017 г. в 16 области, по-съществено в областите Сливен (с 14.5%), Хасково (с 14.2%), Велико Търново (с 9.4%), Смолян (със 7.8%), Пловдив (със 7.7%), Видин и Търговище (по 7.5%). Този ръст се обяснява с увеличаване на относителния дял на заетите лица (с 16.6% за област Сливен, със 7.9% за област Хасково, със 7.8% за област Смолян и с 3.9% за област Велико Търново); увеличаване на средния размер на дохода от трудова дейност в областите Велико Търново (със 17.9%), Смолян (със 17.8%), Търговище (с 14.8%), Видин (със 7.9%), Сливен (с 3.1%) и Пловдив (с 1.7%).

Рискът от бедност е най-висок при необразованите, самотно живеещите възрастни хора, както и при самотните родители с повече от едно дете. В ромската общност рискът от бедност е в пъти по-висок отколкото при българите заради съвкупността от тези фактори.

източник

Start typing and press Enter to search