НСИ: Ускоряване на годишната инфлация през юли до 3 на сто

През юли 2021 г. месечната инфлация в България се повишава с 0,8%, докато годишната инфлация се ускорява до 3,0%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът на потребителските цени (CPI) се повишава с 0,8% спрямо май, когато се понижи с 0,2%. Това е най-силното нарастване на месечната инфлация от началото на 2020 г. и е в резултат на повишаване на цените на транспорта и на тези за развлечения и култура, при понижение на цените на храните и безалкохолните напитки, както и на тези за облекло и обувни принадлежности.

На годишна база потребителската инфлация се ускори до 3,0% спрямо юли 2020 г. от 2,7% през юни, като това е най-високата инфлация от март 2020 г. насам, когато беше началото на коронавирусната пандемия в страната и свързаните с нея негативни икономически ефекти.

Графики на индекса на потребителските цени на годишна и на месечна база

Месечната инфлация от 0,8% се дължи най-вече на поскъпването на горивата, следователно на транспортните услуги, както и на по-високите разходи за ток и вода и за развлечения и култура.

При част от хранителните продукти също се наблюдава известно покачване на цените (с 0,1% при алкохолните напитки и на тютюневите изделия), но при понижение с 0,3% при хранителните продукти и безалкохолните напитки.

То не може да бъде компенсирано от поевтиняването на част от сезонните плодове и зеленчуци, както и при някои видове месо.

По-високи цени се отбелязват и при препаратите за дезинфекция, както и при медицинските услуги.

За първите седем месеца на инфлацията с натрупване е 2,3 на сто.

Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през юли нараства с 0,7% на месечна база, докато хармонизираната потребителска инфлация на годишна база се повишава с 2,4%, отправяйки отново поглед към нейните нива от над 3 на сто в началото на 2020 г. – преди коронавирусната пандемия.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

Start typing and press Enter to search