НСТС обсъжда удължаване на мярката „60 на 40“

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда удължаване на схемата за запазване на заетостта, известна като „60 на 40“. Тя ще бъде продължена за месеците юли и август.

Държавата предлага, ако фирма докаже спад на приходите над 40 процента, да продължи да получава компенсации за заплатите – 60 процента от осигурителния доход. При спад над 30 процента – компенсацията да е  половината от осигурителния доход. 

В момента действа изискване всички компании да докажат спад на приходите над 20 на сто.

Вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев отбеляза:

„Подкрепата за бизнеса е наложително да продължи предвид прекратяването на голяма част от противоепидемичните мерки, възстановяването на икономическата активност на фирмите и перспективите за растеж, както и тенденцията за намаляване на регистрираната безработица се предвижда оптимизиране на мярката „60/40“.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев поиска подкрепата по мярката да бъде разширена и към работниците, които са назначени през първото тримесечие на годината:

„Нямат право на такава подкрепа тези, които не са били на трудов договор преди 1 януари 2021 г. В проекта, който разглеждаме, нашето предложение е също да бъде 1 април 2021 г.“.

Социалните партньори ще бъдат информирани от финансовия министър Асен Василев за готвената актуализация на бюджета и обявените намерения пенсиите да бъдат преизчислени. 

Start typing and press Enter to search