Област Сливен е на 22-ро място по средна работна заплата

Област Сливен се нарежда на 22-ро място по средна работна заплата, съобщават от Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Сливен”. Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Професионални дейности и научни изследвания“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Държавно управление”.За обществения сектор средната месечна заплата е 1400 лв., а за частния – 945 лева, сочи статистиката. През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за областта е нараснала с 8,6% в сравнение с първото тримесечие на 2020 година. Хората коментираха защо заплатите в областта са едни от най-ниските в страната.  “Това е една оценка за хората, които работят, която според мен означава, че оценката за хората в Сливен е много ниска, което е унизително”.  “В Сливен имаме „кръпкова икономика“ – тук цехче, там магазинче. Така не се правят пари, така не се задържат работници”. В края на март 2021 г. наетите в област Сливен са с 1,1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година като в обществения сектор те се увеличават с 2,2%, а в частния сектор намаляват с 2,4%.

Start typing and press Enter to search