Общинска собственост

ВИДЕО НОВИНИ РЕГИОНАЛНИ НОВИНИ Общинска собственост

Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през настоящата година изготвиха от община Враца. В нея е залегнала прогноза за очакваните приходи и разходите свързани с разпореждането на имотите. Част от програмата са имотите, които ще бъдат предложени под наем или за продажба.

Още теми...