Обучение в съвременни условия за учениците от „Димитраки Хаджитошин“

В два нови компютърни кабинети ще се обучават учениците от професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“ изучаващи професии свързани с архитектурата и строителството. Ремонта и обзавеждането на две съвременни класни стаи е финансирано от програмата за подкрепа на дуалното обучение и със собствени средства на училището.

Start typing and press Enter to search