Омбудсманът на Испания иска преструктуриране на Домовете за възрастни хора

Омбудсманът на Испания поиска преразглеждане на модела на Домовете за възрастни хора и по-големи инвестиции в здравната система, особено при първичната медицинска помощ, за да се избегне нова”трагедия”, като тази при първата вълна на пандемията, при която загинаха над 30 000 възрастни хора в тези домове. В своя годишен доклад за 2020 г. Франциско Фернандес Маруган прави извода, че по време на пандемията системата на старческите домове се е провалила , поради липсата на достатъчно здравни грижи и лоша организация. За да се избегне друга подобна ситуация, той препоръчва Домовете за възрастни хора да се преустроят в по-малки домашни центрове и да се увеличи контрола от страна на държавата върху тях. Базирайки се на факта, че повече от 72% от тях са частни, според него трябва да се повишат задължителните изисквания към персонала и да се определи броя на здравните специалисти в тях. Омбудсманът настоява да се уреди документално изискването при проблем старите хора да бъдат насочвани към болниците, а не да се лекуват в Домовете, където живеят, защото така няма да могат да получат адекватна медицинска помощ. Според него пандемията е показала много ясно недостатъците и слабостите на националната здравна система , с които всички администрации са били наясно „от дълго време“, но не са взели мерки, за да ги отстранят. Той предлага да се създаде Държавна агенция за обществено здраве, която да управлява при извънредни ситуации, с бързи, координирани и научно обосновани решения.

Start typing and press Enter to search