Омбудсманът на Испания иска преструктуриране на домовете за възрастни

Омбудсманът на Испания поиска преразглеждане на модела на домовете за възрастни хора и по-големи инвестиции в здравната система, особено при първичната медицинска помощ. Мотивите –  да се избегне нова трагедия като тази при първата вълна на пандемията, при която починаха над 30 000 възрастни хора в тези домове.  В своя годишен доклад за 2020 г. Франциско Фернандес Маруган прави извода, че по време на пандемията системата на старческите домове се е провалила поради липсата на достатъчно здравни грижи и лоша организация. За да се избегне друга подобна ситуация, той препоръчва домовете за възрастни хора да се преустроят в по-малки домашни центрове и да се увеличи контролът върху тях от страна на държавата. Базирайки се на факта, че повече от 72% от домовете са частни, според омбудсмана трябва да се повишат задължителните изисквания към персонала и да се определи броят на здравните специалисти в тях. Омбудсманът настоява също да се уреди документално изискването при проблем старите хора да бъдат насочвани към болниците, а не да се лекуват в домовете, където живеят, защото така няма да могат да получат адекватна медицинска помощ. Според него пандемията е показала много ясно недостатъците и слабостите на националната здравна система, с които всички администрации са били наясно от дълго време, но не са взели мерки, за да ги отстранят. Той предлага да се създаде Държавна агенция за обществено здраве, която да управлява при извънредни ситуации, с бързи, координирани и научно обосновани решения.

Start typing and press Enter to search