Опашка пред ДАНС, които ще приемат документи до 20:00 ч. на 15.02.2019 г.

Опашка пред ДАНС и прессъобщение: „Във връзка с голям брой постъпващи в Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) планове за обучение на задължени лица по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) съгласно чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗМИП със срок 15.02.2019 г., регистратурата на ДАНС ще приема документи на задължените лица до 20:00 ч. на 15.02.2019 г.

Плановете могат да бъдат изпращани и по поща или на e-mail адреса на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС fid@dans.bg (като сканиран документ).“

Пресцентър на Държавна агенция „Национална сигурност”

*от фейсбук благодарение на Katya Krancheva

ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ

Start typing and press Enter to search