Опасна вода! Осем села на водоноски

Водата от мрежата в 7 харманлийски села не трябва да се ползва за питейни нужди, съобщиха от общината. В селата Българин, Шишманово, Рогозиново, Доситеево, Овчарово, Коларово и Богомил са констатирани внезапно завишени стойности по химичен показател флуорид, това налага ограничено ползване на подавана от мрежата вода. Тя става за хигиенни цели, уточняват от общината. Такова е положението и в симеоновградското с. Тянево.

Регионална здравна инспекция е връчила предписание на управителя на ВиК ЕООД – Хасково, за ограничаване ползването на питейна вода. Всички кметове на засегнатите населени места са уведомени.

ВиК има ангажимента да организира осигуряването и доставянето на чиста питейна вода. От дружеството ще бъде съставен график за снабдяване на населението с вода чрез 3 водоноски, а община Харманли вече е осигурила чиста питейна вода за учениците от ОУ „Хр. Ботев“ в с. Българин.

източник

Start typing and press Enter to search