Оперативни програми

Всички процедури за финансиране по оперативните програми и европейският финансов механизъм,който ще стартират през 2020 година са съобразени с приключването на настоящия програмен период. Въпреки това възможности за реализация на проекти в различни сфери не липсват -съобщиха от областния информационен център. Ще се финансират проекти на бизнеса, както и сферата на образованието и културата. Ресурс в размер на над 350 милиона лева ще е достъпен и по програмата за развитие на селските райони.

Start typing and press Enter to search