ОПИК започва плащанията в подкрепа на малки и средни предприятия

НОВИНИОПИК започва плащанията в подкрепа на малки и средни предприятия

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” започна плащанията по процедурата в подкрепа на средните предприятия за преодоляване на последствия от пандемията. От постъпилите близо 2 000 предложения по процедурата оценката са преминали успешно 1 700. С цел по-бързото осигуряване на оборотен капитал чрез безвъзмездни средства за справяне с последствията от пандемията одобрените получатели на парите по процедурата ще могат незабавно след сключването на административния договор да подадат и финалния отчет заедно с искането за окончателното плащане на целия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта, съобщават от Министерството на икономиката. След като управителният орган на програмата е осигурил увеличаването на бюджета, са финансирани всички одобрени и предложени за финансиране проекти с общ бюджет на финансовата помощ 233 милиона лева и половина. Министърът на икономиката Лъчезар Борисов припомня, че се допуска и възможността за авансово плащане до 40 процента от общата сума по договора.

Ако сте пропуснали:

Още теми...