Ще бъдем ли задължени да сменим старите си топломери с нови с дистанционно отчитане?
На живо с Боряна Колева – Асоциация на топлинните счетоводители

- РЕКЛАМА -