Отменена глоба

Районен съд отмени наказателно постановление издадено от Инспектората към Община Враца. Съставеният акт по Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата е бил на стойност 300 лева. Нарушението касае нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и е констатирано през месец май миналата година, в Голямо Пещене.

Още теми...