Парламентът гласува окончателно промени в Закона за хората с увреждания

НОВИНИ Парламентът гласува окончателно промени в Закона за хората с увреждания

Депутатите ще разгледат окончателно промените в Закона за хората с увреждания. Съществените промени в закона са две. Първата е, че към групата на хората със защитена заетост досега бяха включени хората с множествени увреждания, а сега се включват и тези, които са с психически заболявания и интелектуални затруднения. Втората и най-важна промяна е свързана с прехвърлянето на помощните технически средства, съоръжения и медицински изделия към Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), като това ще става поетапно през следващата година.

Популярни

Още теми...