Икономическата промяна на прехода – 10 ноември 1989 г. – преосмисляне; интервю с Александър Паунов – Комунистическа партия на България и с Иван Тренев – исторически изследовател.

- РЕКЛАМА - евтин куриер