Петиция против преобразуваното на съда в Оряхово

Стартира петиция против преобразуваното на съда в Оряхово като териториално отделение към Районен съд – Козлодуй. Структурната реформа е част от проект за оптимизация на съдебната карта на България. Инициаторите на петицията са категорични, че не са налице сериозни и убедителни аргументи, които да налагат преструктуриране точно на правораздавателната институция в крайдунавския град.

Start typing and press Enter to search