По-малко пластмаса

Пълна забрана за употреба на пластмасови прибори за хранене влиза в сила от началото на месец юли. Условието е залегнало в представен за публично обсъждане Проект за национален план за управление на отпадъците до 2028 година, разработен от Министерството на околната среда и водите. След обществено обсъждане ще бъдат подготвени промените в нормативната база, които ще узаконят новите изисквания. От лятото на тази година подобни забрани за употреба на общо осем вида пластмасови изделия ще бъдат в сила във всички страни от евросъюза.

Start typing and press Enter to search