Подзаконов акт – изменения

ВИДЕО НОВИНИ РЕГИОНАЛНИ НОВИНИ Подзаконов акт - изменения

Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца, прие на днешното си заседание местният парламент. Част от тях касаят таксите за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, които вече постъпват в общинските бюджети. Други промени касаят актуализиране на таксите за депониране на неопасни производствени отпадъци на депото край Косталево и тяхното транспортиране за оползотворяване в циментовия завод в Бели извор.

Още теми...