След седмица потегля част от новата 28-а антарктическа експедиция. В студиото проф. Христо Пимпирев.

- РЕКЛАМА -