Какви възможности за инвестиции предлага пазарът?
Гост: Преслав Райков – финансов анализатор