Помощ за възрастни и лица с увреждания

ВИДЕО НОВИНИ РЕГИОНАЛНИ НОВИНИ Помощ за възрастни и лица с увреждания

Нови възможности за възрастни и хора с увреждания е поредният успешно изпълнен проект от община Враца. Днес официално бяха открити два Центъра за грижа за лица с психични разстройства, Център за грижа за лица с умствена изостаналост и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Проектът, по който се изградиха и оборудваха специализираните места за настаняване е по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Още теми...