Предварително споразумение за Covid-удостоверението за пътуване в Европа

Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение за цифровото удостоверение за Covid-19. То трябва да улесни свободното движение в Европа по време на пандемията. Той ще бъде достъпен в цифров или хартиен формат и ще гарантира, че притежателят му е бил ваксиниран, има отрицателен тест или се е възстановил от болестта. Зеленото удостоверение ще бъде валидно за една година. Около спорния момент за PCR тестовете, европейските законодатели се споразумяха, че те ще бъдат на приемливи цени и достъпни за всички“. Европейската комисия се ангажира да мобилизира най-малко 100 милиона евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа за закупуването им. Страните-членки не следва да налагат допълнителни ограничения за пътуване като карантина, самоизолация или изследване, освен ако ограниченията не са необходими и пропорционални за опазване на общественото здраве в отговор на пандемията. Останалите държави членки и Комисията следва да бъдат уведомени за тези мерки най-късно 48 часа предварително. Страните-членки трябва да приемат удостоверенията за ваксинация, издадени в други държави членки на лица, на които е поставена ваксина,  разрешена за употреба в ЕС от Европейската агенция по лекарствата. На тяхна отговорност остава да решат дали да приемат удостоверения за ваксинация, издадени в други държави членки в съответствие с националните процедури за спешно разрешаване или за ваксини, приети от Световната здравна организация за спешна употреба. Решението трябва да получи одобрение в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред на Европейския парламент на 26 май и на пленарното заседание в началото на юни, както и в Съвета на ЕС.

Start typing and press Enter to search