Позиция на община Враца за събранието на ВиК-асоциацията

Общинският съвет упълномощи кмета Калин Каменов да представя Община Враца в общото събрание на ВиК-асоциацията. Съветниците определиха и какво ще бъде гласуването и позицията на общината по точките от дневния ред от предстоящото събрание.

Start typing and press Enter to search