Предприемат мерки срещу неправомерно издадени болнични листове

Общи съвместни действия предприемат от Националния осигурителен институт, регионалните здравни инспекции и Здравната каса.

НОИ следи фирмите с много на брой служители, представили болнични листове. Наблюдават се и лечебните заведения и медиците, които са ги издали. Следят се и определени диагнози.

През миналата година са проверени над 1100 лечебни заведения. Обжалват се повече от 9000 болнични листове.

“Обжалването се извършва повече по отношение така действително някой болнични листове, които са постъпили и по които впоследствие би могла да бъде извършена някаква преценка. И най-вече по повод на именно тази продължителност на болничните листове спрямо диагнозата. Някъде около половината от обжалваните се отменят. В случаите на отменени болнични листове на практика няма сума за събиране, тъй като не са платени и няма щета”, заяви Даниела Сенова – директор “Осигуряване и краткосрочни плащания”, НОИ. /faktor.bg

http://www.dnesplus.bg

Start typing and press Enter to search